Reklamace

Pevně věříme, že zboží zakoupené u nás nebude nutné reklamovat. I přesto by se ale každý náš zákazník měl seznámit s reklamačním řádem a znát svoje povinnosti, práva a postup, jak případnou reklamaci uplatnit.

Všechny námi nabízené výrobky byly vyrobeny za použití vysoce kvalitních materiálů a s maximální pečlivostí. I přes všechno tohle vynaložené úsilí se ale může stát, že se u výrobku vyskytne závada.

Jak tedy postupovat při uplatňování reklamace?

  • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.
  • V případě zakoupení zboží prostřednictvím e-shopu http://www.kettler.cz má kupující spotřebitel možnost uplatnit svůj zákonný nárok na vyřízení reklamace fyzickým dodáním zboží na níže uvedenou adresu: LIFEsport s.r.o., Karlovarská Business Park, Na Hůrce 1091/8, 161 00  Praha 6 - Ruzyně. Otevírací doba: Po-Čt, 9-20 hodin; Pá, 9-18 hodin; So, 10-13 hodin
  • V případě, že chcete reklamaci učinit písemně nebo elektronicky, uveďte své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace a přiložte kopii dokladu o zakoupení. Můžete k tomu použít reklamační formulář, který je ke stažení zde. Zároveň s tímto formulářem zboží zašlete na již výše uvedenou adresu.
  • Reklamované zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství.
  • Ve všech případech začíná běžet zákonná lhůta 30 dnů na vyřízení reklamace od data převzetí reklamovaného zboží prodávajícím, kdy bude kupujícímu zároveň vystaven a potvrzen reklamační protokol.
  • Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách http://www.kettler.cz, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci anebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
  • Jsme zároveň připraveni Vám vyjít vstříc i v případech, kdy záruční doba výrobku již uplynula.
  • Veškeré reklamace řešíme v souladu s reklamačním řádem e-shopu.

V případě dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat buď telefonicky +420 235 007 007, nebo e-mailem info@kettler.cz.

Nahoru